• JJ Supply - Smörjmedel för alla industrier

Våra tjänster

JJ Supply har tekniker som är specialiserade på smörjmedel för alla olika industrier. Vi besöker din verksamhet för att ta reda på behov och önskemål. Därefter kan vi rekommendera en komplett smörjningslösning med de mest lämpliga produkterna för att kunna optimera företagets produktivitet, och även kostnader.

Efter konsultation tar vi hem produkterna, applicerar dem i maskinerna och utbildar sedan personalen för att de ska kunna hantera dem på bästa sätt. Vi ger personalen baskunskaper om de smörjmedel som applicerats och även viktig information om miljöaspekter och tribologi.

Med oss får du helheten för vi levererar smörjmedel, kunskaper och full support.

Snabbanslutning