Smörjmedel för gruvindustrin

JJ Supply erbjuder mycket högpresterande specialsmörjmedel som har utvecklats för denna sektor. Vår leverantör Brugarolas har omfattande internationell erfarenhet av smörjning av gruvmaskiner. 

Smörjmedel för gruvmaskiner 

Mining – Brugarolas

Snabbanslutning