• Smörjmedel för pappersindustrin

Smörjmedel för pappersindustrin

Tillverkningen av papper är en komplex process där det finns ett stort antal mekaniska element att smörja. Utrustningen i ett pappersbruk är utsatt för krävande arbetsförhållanden med höga temperaturer, vatten, ånga, långvarig belastning, höga hastigheter etc. 

Brugarolas utvecklar smörjmedel som tillhandahåller specifika lösningar för anläggningar utsatta för de allra hårdaste arbetsförhållanden för lager, styrningar, kugghjul etc. 

Fetter för pappersindustrin  

Paper industry – Brugarolas

Kartongpressar 

Beslux fluor, eng

Fluorsmörjmedel 

Beslux Fluor greases – Brugarolas

Snabbanslutning