Smörjmedel för fordonsindustri

Inom fordonsindustrin och dess komponenter har JJ Supply har en stor närvaro. Som en komplett smörjmedelsleverantör levererar vi de oljor, vätskor och fetter som behövs under hela tillverkningsprocessen av bilar. 

Brugarolas utvecklar högpresterande smörjmedel för smörjning av bilkomponenter och finns i de viktigaste internationella företagen i branschen. 

Smörjmedel, fordonstillverkning 

Automotive industry – Brugarolas

Automotive Catalogue

Bilindustrin, speciella fetter 

Special Lubircants for the Automobile Industry

Fluorsmörjmedel 

Beslux Fluor greases – Brugarolas

Snabbanslutning