Smörjmedel för allmänt underhåll

JJ Supply har genom Brugarolas ett brett utbud av smörjmedel och hjälpprodukter som täcker alla befintliga behov för underhåll av alla typer av industrier. 

Beslux-produkterna från Brugarolas är specifikt framtagna för smörjning av kompressorer, reducerare, hydraulik, kedjor, spindlar, kopplingar etc. 

Smörjmedel växellådor 

Gearboxes – Brugarolas

Smörjmedel för elektriska motorer 

Electric motors – Brugarolas

Smörjmedel för vajersmörjning 

Wire ropes – Brugarolas

Smörjmedel för specialkedjor 

Special chain oil

Smörjmedel för vakuumpumpar & kompressorer 

Vaccum pumps

Snabbanslutning