• Livsmedelsgodkända Smörjmedel - JJ Supply

Livsmedelsgodkända smörjmedel

JJ Supply erbjuder livsmedelsindustrin ett omfattande utbud av kvalitetsprodukter från Brugarolas. 

Serierna G. Beslux Atox, Beslux Atox, Beslux Gear Atox etc. har utvecklats speciellt för smörjning av maskiner och anläggningar i livsmedelsindustrin där tillfällig kontakt med livsmedel kan uppstå. 

Livsmedelsfetter & smörjmedel 

Livsmedelgodkända smörjmedel

Food industry – Brugarolas

Food industry lubricant oils

Food grade hydralic fluids and biogradable

Kedjeoljor för livsmedelsindustrin

Special chain oil

Icke-toxiska och biologiskt nedbrytbara hydraulvätskor 

Food grade hydralic fluids and biogradable

Snabbanslutning