• Livsmedelsgodkända Smörjmedel - JJ Supply

Livsmedelsgodkända smörjmedel

Inom livsmedelsindustrin ställs det höga krav på renlighet och kvalitet. Föroreningar i livsmedelsframställningsprocesserna får helt enkelt inte förekomma. JJ Supply AB erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa smörjmedel specifikt framtagna för livsmedelsindustrin och vi har ett nära samarbete med marknadsledande europeiska tillverkare. 

Brugarolas livsmedelsgodkända smörjmedel 

Varje år möter livsmedelsindustrin större och hårdare krav, särskilt när det gäller renlighet och föroreningar när man hanterar livsmedel. Det är därför som vår leverantör Brugarolas investerar många av sina resurser och teknologier i att undersöka och utveckla rent fett inom kategorin livsmedelsgodkända smörjmedel. 

Alla maskiner som är involverade i livsmedelsproduktionsprocessen, det vill säga alla typer av maskiner som kanske kan få oavsiktlig eller spontan kontakt med livsmedel, måste smörjas med specifika, livsmedelsgodkända smörjmedel.  

Användning av godkända livsmedelsfetter är obligatoriskt hela vägen från mycket tidiga stadier av produktion, inmatning och inledande hantering av råvarorna till den allra sista produktsammansättningen och förpackningsfasen.  

Tack vare den grundliga forskningen som utförts av Brugarolas i framtagningen av livsmedelssäkra fetter, är specifikationerna och prestandan som uppnås av deras livsmedelsfetter enastående.

Innovationer inom tillverkningsprocessen har gjort det möjligt att få en noggrann metod som resulterar i en rad säkra kvalitetsfetter för livsmedelsindustrin. 

Smörjutrustning & aerosoler godkända för livsmedel 

För att hantera smörjmedel på ett tillförlitligt, säkert, ekonomiskt och miljövänligt sätt så erbjuder JJ Supply även smörjutrustning från Mato. Mato GmbH är en tysk tillverkare som har lång erfarenhet av smörjutrustning till livsmedelsindustrin.  

JJ Supply erbjuder också aerosoler under eget märke. Dessa aerosoler är framtagna i nära samarbete med våra kunder och är baserade på högkvalitativa basprodukter. Givetvis har formuleringarna InS H1-godkännande. 

Krav på livsmedelsgodkända smörjmedel 

De höga krav som ställs av Brugarolas kvalitetsavdelning gör att deras livsmedelsfetter har fått utmärkta specifikationer för att kunna användas i maskinens alla smörjpunkter. Genom att använda speciella livsmedelsfetter kan vi därför förhindra det eventuella skadliga hot som standardfetter som inte är livsmedelssäkra kan utlösa. 

Fetterna som designats och tillverkats av Brugarolas har certifierats med NSF H-1 som garanterar deras tillstånd som giftfria livsmedelsfetter och anses vara säkra vid en tillfällig kontakt med maten. 

Om mer information önskas om livsmedelsgodkända smörjmedel så går det att läsa mer hos NSF-laboratorier som har internationellt erkännande över hela världen.  

Snabbanslutning