• Kedjeoljor - JJ Supply

Kedjeoljor

En korrekt kedjesmörjning är nödvändig för att uppnå optimal prestanda, hållbarhet och energisk effektivitet. JJ Supply ser över ditt behov och levererar de kedjeoljor som passar bäst för din produktion eller verksamhet. 

De viktigaste egenskaperna som säkerställer en bra smörjning och en smidig tillverkningsprocess utan produktionsförseningar eller haverier är: 

  • Smörjmedlets natur 
  • Rätt smörjmedel 
  • En underhållsplan för att öka kedjans livslängd 

För korrekt smörjning måste smörjmedlet tränga in mellan valsen och stiftet ska nå kedjans länkar. Om smörjmedlet endast appliceras på valsens yta och inte fördjupas i tappen, kommer smörjningen inte att vara funktionell och kedjans livslängd förkortas, på grund av slitage mellan tappvalsytorna. 

Speciellt formulerade kedjesmörjmedel undviker slitage och nötning på grund av ytfriktion. Om detta fenomen är under kontroll kommer vi att kunna öka kedjans hållbarhet och uppnå bättre resultat.  

Brugarolas kedjeoljor

JJ Supply erbjuder Brugarolas breda sortiment av kedjeoljor som alla har en avancerad teknik och kan därmed minska alla olika typer av problem.  

De förhållanden som kedjorna utsätts för är en nyckelfaktor för att välja smörjmedel. Arbetstemperaturer, omgivande förorening, fukt, alkalier, syror, damm etc. måste studeras noggrant. 

En av de viktigaste faktorerna är hög temperatur. Konventionella smörjmedel avdunstar snabbt och bildar kolrester eller orsakar läckor.  

I miljöer med hög luftfuktighet är det mycket viktigt att använda smörjmedel som är tvättbart och vattenavvisande. Utan att produkten för den sakens skull förlorar sina smörjmedelsegenskaper och fortsätter att fungera bra under arbetet. 

I dammiga områden måste kedjeoljor ha rätt egenskaper och undvika att damm tränger in mellan metallytorna, som kan ge slipande effekter mellan rullen och kedjans tappar. 

En proaktiv kedja och drivelementssmörjning leder till högre prestanda. Om vi använder rätt smörjmedel och applicerar det på rätt sätt så kan vi uppnå viktiga fördelar, till exempel: 

  • Högre kedjelivslängd 
  • Minskning av underhållskostnader på grund av maskinfel 
  • Miljöförbättringar (mindre förbrukning av smörjmedel) 
  • Lägre underhållskostnader 
  • Avlägsnande av föroreningar 
  • Högre renlighet 
  • Energibesparingar 

JJ Supply har alla typer utav kedjeoljor 

För specifikationer och detaljer, ladda gärna ner våra kataloger, eller ring och fråga!  

Special chain oils

Snabbanslutning