• Floursmörjmedel - PFPE-fetter

Fluorsmörjmedel – PFPE-fetter

JJ Supply erbjuder Brugarolas fulla sortiment av Beslux fluorsmörjmedel.  

Beslux Fluor är smörjmedel formulerade med syntetiska Perfluoropolyether (PFPE). De kan arbeta i ett brett spektrum och visar enastående prestanda i alla tre huvudaspekterna som är smörjning, skydd och hållbarhet. Så gott som alla industrier kan dra stor nytta av våra PFPE-smörjmedel. 

 • Flygindustri 
 • Bilindustri 
 • Bildelstillverkare 
 • Lagertillverkare 
 • Pappersindustri 
 • Tillverkare av elektriska motorer 
 • Kemisk industri 
 • Livsmedelsindustri 
 • Stålindustri 
 • Elektronisk industri 
 • Metallindustri 

 Dessa enastående fetter förbättras med specialtillsatser eller förtjockningsmedel såsom Polytetrafluoreten (PTFE), som kan ge imponerande fysikaliska och kemiska egenskaper såväl som hög smörjkraft. 

Beslux Fluor-produkter tillhör den högsta prestanda- och specifikationsgruppen för smörjmedel jämfört med de allra flesta smörjmedel som används idag.  

Varför välja Beslux fluorsmörjmedel? 

Ur kemisk och fysikalisk synvinkel sammanfattar det alla nödvändiga krav för att vara det bästa smörjmedlet på marknaden.  

 • Utmärkt värmebeständighet  
 • Mycket hög kemikaliebeständighet  
 • Extremt låga slitage- och oxidationsnivåer  
 • Låga avdunstningsegenskaper  
 • Högt viskositetsindex 
 • Ej brandfarligt 
 • Ren syrebeständighet  
 • Stark syra- och gasresistens  
 • Hög vattentålighet  
 • Brett arbetstemperaturområde (-60° C till 300° C)  
 • Livsmedelsgodkänt 
 • Strålnings- och elöverföringsmotstånd  
 • Mycket höga smörjegenskaper   
 • Mycket låg friktionskoefficient 
 • Utmärkt elastomer- och plastkompatibilitet  
 • Höga smörjegenskaper med alla typer av metaller och tribologiska kontakter: plast-metall, plast-plast, metall-metall, etc. 
 • Icke-lösliga egenskaper med alla typer av vätskor och lösningsmedel (utom fluorerade lösningsmedel) 

Vill du veta mer om våra fluorsmörjmedel? 

Välkommen att kontakta oss på JJ Supply. Vi har också en nedladdningsbar katalog med mer information. Beslux flour, eng

Snabbanslutning