PRODUKTER

Vår kompetens och vårt sortiment innebär lönsamhet och effektivitet för våra kunder. Vi levererar totallösningar inom smörjmedel och med oss får ni en leverantör som står för ord och som levererar kvalitet med precision. Beroende på volym kan vi antingen leverera direkt från lager i Göteborg alt. från tillverkare i Europa.

 

 

LIVSMEDELSGODKÄNDA SMÖRJMEDEL
Inom livsmedelsindustrin ställs det höga krav på renlighet och kvalitet. 
Föroreningar i livsmedelsframställningsprocesserna får helt enkelt inte 
förekomma. JJ Supply AB erbjuder ett brett sortiment av högkvalitativa 
smörjmedel specifikt framtagna för livsmedelsindustrin och vi har ett 
nära samarbete med marknadsledande Europeiska tillverkare. 
Katalog med våra livsmedelsgodkända smörjmedel finner ni här.

 

SMÖRJMEDEL - FÖRSVAR/FLYG
JJ Supply AB erbjuder ett omfattande sortiment av NATO-godkända 
smörjmedel för en rad olika försvarssegment; FLYG, FORDON, FARTYG 
och annan utrustning. JJ Supply AB levererar även till internationella 
kunder inom NATO-sfären. Vår primära ÅF i Sverige mot Försvarskunder
är Neptunus Hav & Land AB

 

KYLMEDEL - FRYSSKYDD
Vi har ett fullständigt sortiment av de olika typer av frysskydd som finns på marknaden, Så tveka inte att fråga oss om ert behov.

SMÖRJMEDEL - INDUSTRI
Industrin lägger årligen stora summor på maskiner och utrustning. För att utrustningen skall bli så lönsam som möjligt är det viktigt att den fungerar problemfritt. JJ Supply AB kan, med ett nära samarbete med ledande Europeiska tillverkare, erbjuda produkter och lösningar som säkerställer en hög produktivitet samt en hög tillgänglighet. Katalog för bassortiment finner ni här.

 

SMÖRJMEDEL - FORDON/MARINT
JJ Supply AB erbjuder ett brett sortiment av smörjmedel, rengöringsmedel och frysskydd för maritima applikationer, både till civil och militär sjöfart.

 

AEROSOLER
Vi erbjuder ett heltäckande sortiment av aerosoler för att tillfredsställa alla behov.

 

ABSORBENTER
Vi har ett omfattande sortiment av absorbenter i många olika varianter; Ark, Rullar, Ormar osv. Kontakta oss för mer information. Katalog för bassortiment finner ni här.